تبلیغات
دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی الگوی توزیع قدرت در لبنان و عراق ....

سایت دانلود متن کامل پایان نامه مقاله تحقیق ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی الگوی توزیع قدرت در لبنان و عراق ....

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده : 6

مقدمه: 7

الف_اهمیت تحقیق 7

ب_فرضیه تحقیق 9

ج _بیان مساله و طرح سوال تحقیق 10

د_مفروض های تحقیق 10

ه _مفاهیم اصلی تحقیق: 11

و_روش تحقیق : 12

ز_ساختار تحقیق: 12

بخش اول: کلیات 13

فصل اول:مبانی نظری الگوی توزیع قدرت 13

گفتار اول :دموکراسی و حکومتهای پارلمانی و ریاستی 13

مبحث اول:کلیات 13

مبحث دوم :ارگان های حکومت 14

مبحث سوم:تفکیک قوا 14

مبحث چهارم : تعادل قوا 15

مبحث پنجم: حکومت پارلمانی 15

مبحث ششم : حکومت ریاستی 16

مبحث هفتم :مقایسه حکومت پارلمانی و ریاستی 16

گفتار دوم :حکومت های تک ساخت و فدرال 18

مبحث اول :حکومت تک ساخت 18

مبحث دوم: دولتهای فدرال و کنفدرال 18

گفتار سوم :تحلیلی بر دموکراسی قومی(کثرت گرا) 20

فصل دوم :مروری بر تاریخ سیاسی خاورمیانه 22

گفتار اول:کلیات 22

گفتار دوم :تبدیل سرزمینها به کشورهای مستقل 25

مبحث اول: شکل گیری کشورها در دهه 1920 25

مبحث دوم:دهه های پر اشوب 1930 و 1940 28

بخش دوم: الگوی توزیع قدرت در لبنان 30

فصل اول:کلیات 30

گفتار اول :تقسیمات اداری کشور لبنان 31

گفتار دوم :جغرافیا و اقلیم 31

گفتار سوم :مردم 32

فصل دوم :اهمیت موقعیت استراتژیک لبنان در منطقه 33

فصل سوم:بحران سیاسی در لبنان 35

گفتار اول:مسئله فرقه ها و نظام سیاسی در لبنان 35

گفتار دوم :دسته بندی احزاب و نیروها در لبنان 47

مبحث اول:حزب الله 47

مبحث دوم جنبش آمل 48

مبحث سوم :ائتلاف 14 مارس 48

مبحث چهارم :ائتلاف 8 مارس 49

مبحث پنجم :دیگر احزاب 49

فصل چهارم:توزیع قدرت در لبنان 50

گفتار اول: -تقسیم بندی طائفه ای در تصدی پست های دولتی 50

گفتار دوم : نحوه انتخاب مناسب حکومتی در لبنان 52

مبحث اول : قوه مجریه 52

مبحث دوم: پارلمان 54

فصل پنجم:مختصری از بحرانهای ایجاد شده در لبنان به دلیل نظام طایفه ای 55

گفتار اول: دوره امپراتوری عثمانی 55

گفتار دوم: دوران قیومت فرانسه 55

گفتار سوم: دوران استقلال تا جنگ داخلی 56

مبحث اول:دوران بشاره الخوری (1943_1952) 56

مبحث دوم :دوران كامیل شمعون 58-1952 56

مبحث سوم: دوران فواد شهاب 64- 1958 57

مبحث چهارم: دوران مشارل حلو 70- 1964 &

+ نوشته شده در شنبه 19 آبان 1397ساعت 13:47 توسط مدیر پایگاه پایان نامه | | تعداد بازدید : 11